NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE – KONFERENCJA RAFAKO I POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

[20-03-2017]

W dniach 16 – 17 marca Kadra Zarządzająca Energotechniki Engineering Sp. z o.o. uczestniczyła w konferencji naukowo-technicznej, zorganizowanej przez RAFAKO S.A. wspólnie z Politechniką Śląską, w miejscowości Słok koło Bełchatowa.

Konferencja w dużej mierze poświęcona była temu, co można zrobić, by zrewitalizować polską energetykę konwencjonalną, oraz pokazaniu nowych rozwiązań. Głównym tematem były techniczne aspekty funkcjonowania urządzeń i instalacji energetycznych w eksploatowanych oraz nowo projektowanych obiektach. Omawiano nowoczesne technologie pozyskiwania energii na przykładzie inwestycji już zrealizowanych przez RAFAKO, jak również tych będących jeszcze w fazie badań. Dużo uwagi poświęcono technologiom węglowym oraz sposobom modernizacji i przedłużeniu żywotności obiektów bazujących na węglu jako paliwie. Szczegółowo omówiono metody i instalacje oczyszczania spalin m.in. z tlenków azotu, siarki, czy pyłów.

Zaprezentowano efekty wdrożonych projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych przy współpracy z ośrodkami naukowymi. Środowisko naukowe reprezentowane było przez przedstawicieli Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Przedstawiciele RAFAKO zaprezentowali 9 referatów. Pierwszy z nich dotyczył sztandarowego obiektu realizowanego przez RAFAKO, czyli bloku 910 MW w Jaworznie. Kolejne dotyczyły instalacji odazotowania spalin na przykładzie Zakładów Azotowych Kędzierzyn, kotła na parametry nadkrytyczne dla duo-bloków klasy 500 MW, wyzwań dla instalacji odazotowania spalin w świetle zmieniających się regulacji środowiskowych, wyspy poligeneracyjnej jako odpowiedzi na lokalną gospodarkę odpadami, optymalnej konfiguracji IOS dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zaprezentowano dwa zagadnienia na temat wzajemnego oddziaływania instalacji odazotowania, odpylania i odsiarczania dla przykładowych różnych konfiguracji poszczególnych stopni oczyszczania spalin oraz systemu oczyszczania spalin i odzysku ciepła dla kotłów opalanych biomasą w Wilnie. Przedstawiony został również referat na temat zwiększenia wychwytu rtęci przez jej utlenianie oraz zapobieganie jej reemisji w instalacjach mokrego odsiarczania spalin.

Swoje oferty prezentowali także przedstawiciele firm związanych z branżą energetyczną, którzy uczestniczyli w konferencji. Tegoroczna konferencja zgromadziła prawie 160 osób.

Wstecz