Międzynarodowa Konferencja w Wilnie

[23-03-2017]

Zarząd Energotechnika Engineering został zaproszony przez Polsko-Litewską Izbę Handlową do zaprezentowania oferty naszego Biura Projektowego podczas konferencji „Energia cieplna ze źródeł odnawialnych — zagospodarowane zasoby odnawialne”, która odbyła się 22 marca 2017 r. w Wilnie.

Była to konferencja poświęcona rozwojowi odnawialnych źródeł energii i ich istotnego wpływu na całokształt polityki energetycznej w Europie. Dyskutowano o tym jaki rodzaj odnawialnych źródeł energii jest odpowiedni dla Polski i a jaki dla Litwy. Omawiano podobieństwa w sektorze wykorzystania biomasy i perspektywy wspólnych projektów. Kluczowym tematem było wykorzystanie potencjału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym. Firmy litewskie i polskie prezentowały swoje doświadczenia w zakresie stosowanych technologii, a przedstawiciele samorządów korzyści płynące z przejścia na paliwo biomasowe w ciepłownictwie municypalnym.

W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących sektor biomasy i energii ze źródeł odnawialnych, uczestniczyli również ministrowie odpowiedzialni za energetykę obu krajów, przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw litewskich i polskich. Energotechnikę Engineering podczas konferencji reprezentował Pan Andrzej Twardokęs.

Wstecz