Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013]

Projektowane obiekty:    
Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układ rurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu (IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11 i 12

Zakres prac:    
Projekt Podstawowy, Raport Odziaływania na Środowisko, Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzory Autorski, Szkolenia, Rozruch

Wstecz