Elektrownia Kozienice Enea Wytwarzanie S.A.

[realizacja 2013-2015]

Projektowane obiekty:    
Kanały spalin o średnicy 9,6m, pływające fundamenty pod wentylatory wspomagające budynek rozdzielni elektrycznej, kanały rozruchowe i kanały awaryjnego odprowadzenia spalin do komina nr.3 dla instalacji odsiarczania spalin ( IOS IV) ośmiu bloków energetycznych ( 200 MWe nr 1-8)

Zakres prac:    
Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzory Autorskie

Wstecz