Elektrownia Opole PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2014]

Projektowane obiekty:
Instalacja odsiarczania spalin dla bloków nr 5 i 6, 2x900 MWe

Zakres prac:    
Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany Zamienny

Wstecz