Realizacje

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Radoszynie PGNiG S.A.
[realizacja 2015-2017]
Projektowane obiekty: Ośrodek Centralny Radoszyn - w tym główne układy technologiczne: układ redukcji i separacji ropy, blok stabilizacji i odsalania ropy, aminowa instalacja odsiarczania gazu ...
Zobacz więcej