Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Justyna Mirek

Wiceprezes Zarządu: Norbert Lejeune